ფასები 1 თვეში
რეკლამა მთავარ გვერდზე
ბანერი E1 ფასი 50 ლარი

E1

280 X 220

E1

280 X 220

E1

280 X 220

E1

280 X 220
ბანერი E2 ფასი 20 ლარი

E2 - 470 X 60

ბანერი E3 ფასი 20 ლარი

E3 - 470 X 60

ბანერი E4 ფასი 20 ლარი

E4 - 470 X 60

ბანერი E5 ფასი 20 ლარი

E5 - 470 X 60

ბანერი E6 ფასი 20 ლარი

E6 - 470 X 60

ფასები 1 თვეში
რეკლამა ყველა შიდა გვერდზე
ბანერი E7 ფასი 10 ლარი

E7

100 X 100